Homepage
New
Paintings
Sculptures bronze
Art in Nature
Monumental art work
Sculptures
Background
Curriculum Vitae
Workshops photos
Workshops info
Contact


Anjeliek Blaauw


Background

Seclusion, intimacy and dualism are recurring themes in Anjeliek Blaauw’s visual work. Through the years, her formal language changed, and she experimented with various materials. The earlier work is clean, geometric, architectural in form. Gradually, the geometric forms become looser, the work becoming more organic, landscape-like.
These days, she combines her three-dimensional work with paintings on transparent Perspex sheets. She paints the sheets on both sides; through her transparent painting technique, a diffuse world emerges. The light layers often conceal a depth. Dualism, heaviness and lightness.
Light materials are also prominent in her recent three-dimensional work. She combines synthetic resin with paint; like her paintings, her sculptures have a mysterious layeredness: the viewer is pulled inward. There is a tension between openness and closedness, introverted or directed outward.


_____________________________________________________________________________________

Dutch / Nederlands

Beslotenheid, intimiteit en dualisme zijn de thema’s die in het beeldend werk van Anjeliek Blaauw steeds terug keren. In de loop van de jaren veranderde de vormentaal en experimenteerde ze met verschillende materialen. Het vroegere werk is strak, geometrisch, architectonisch van vorm. Langzamerhand liet ze de strakke vormen los en werd het werk landschappelijker en organischer van vorm.

Tegenwoordig combineert ze het ruimtelijke werk met schilderwerk op transparante perspexplaten. De platen beschildert ze aan beide kanten en door de transparante manier van schilderen licht een diffuse wereld op. Onder de lichte lagen gaat vaak een diepte schuil. Dualisme, zwaarte en lichtheid.

Ook in het recente ruimtelijk werk is ze op zoek naar lichte materialen. Transparante kunsthars combineert ze met verf, de beelden hebben net als de schilderijen een geheimzinnige gelaagdheid, de kijker wordt naar binnen getrokken. Er is een spanning tussen openheid en geslotenheid, in zichzelf gekeerd of juist naar buiten gericht.