Homepage
New
Paintings
Sculptures bronze
Art in nature
Monumental art work
Sculptures
Background
Curriculum Vitae
Workshops photos
Workshops info
Contact


Anjeliek Blaauw


Paintings

Art route de Wijk - IJhorst, 2010
Outdoor lacquer on acrylic sheets
2 x 1,90 metres, high 5 metres


Art route de Wijk – IJhorst, ‘exploring art boundlessly’
The river Reest has been the border between the provinces of Drenthe and Overijssel since 1200; for this reason, it was never canalized. The meandering line of the river Reest and the two villages on either bank inspired Anjeliek Blaauw to create abstracted paintings. Through their placement in the landscape on either side of the river they form a diptych symbolizing the contact between the two villages. They have been painted transparently on acrylic sheets. The landscape behind them shines through and becomes part of the painting.


Kunstroute de Wijk – IJhorst, ‘Grensloos kunst verkennen’
De Reest is sinds 1200 de grens tussen de provincies Drenthe en Overijssel en is daarom nooit gekanaliseerd. De kronkelende lijn van De Reest en de twee dorpjes aan beide oevers inspireerden Anjeliek Blaauw tot de geabstraheerde schilderingen. Door de plaatsing in het landschap aan weerszijden van het riviertje vormen ze een tweeluik dat het contact tussen de twee plaatsen symboliseert. Ze zijn op een transparante manier geschilderd op perspexplaten. Het achterliggende landschap schemert er door heen en is onderdeel van het schilderij.

 

 

New Paintings Bronze Art in nature Monumental work Sculptures