Homepage
New
Sculptures bronze
Art in nature
Monumental art work
Sculptures
Background
Curriculum Vitae
Contact


Anjeliek Blaauw


Art and nature

‘Centre’ exhibition, art in the woods, 2005.
Organised by Stichting Cultureel Platform Ruurlo. The Netherlands.
Materials: plaster, dimensions 60 x 25 metres, height 5 cm.

'Labyrinth of the mind'

The mind has a jumble of thoughts and memories.
They are twists going their own way, further and further.
Where do they come from, where are they heading?
Invisible, elusive.
Endless are thoughts, boundless are memories.

__________________________________________________________________________

Dutch/ Nederlands

Expositie “Middelpunt”, kunst in het bos. 2005
Georganiseerd door Stichting Cultureel Platform Ruurlo.
Materiaal: gips, afmeting: 60 X 25 meter, hoogte 5 cm.

'Labyrint van de geest'

De geest heeft een wirwar van gedachten en herinneringen.
Kronkels zijn het, ze gaan hun eigen weg, steeds verder en verder.
Waar komen ze vandaan, waar gaan ze naar toe?
Onzichtbaar, ongrijpbaar.
Eindeloos zijn gedachten, oneindig zijn herinneringen.

 

 
New Bronze Art in nature Monumental Sculptures