Homepage
New
Sculptures bronze
Art in nature
Monumental art work
Sculptures
Background
Curriculum Vitae
Contact


Anjeliek Blaauw


Monumental art work

'THE PATH TO THE FUTURE– TRACES OF THE PAST’

Sketch plan commissioned by the city of Zutphen, 2007.
Location: five primary schools in the village of Warnsveld.
Material: wet clay, concrete.
Dimensions: 1.2 x 9 metres.

The village of Warnsveld has recently been incorporated in the city of Zutphen.
The aim of this project is to keep the memory of the village of Warnsveld alive for as long as possible; for this reason it is the young inhabitants of Warnsveld who do the project. The intention is to make five works of art for five primary schools, with all children participating in the creation of the work.
It is important that the children will remember their own village for as long as possible, the place where they grew up. It is about their roots – which are associated with earth, soil, your footprints. This led me to the idea to create a path out of soft clay, over which all children would walk with their bare feet, thus literally leaving their footprints. Walking with your bare feet on soft clay is a wonderful feeling, a physical experience that will be long remembered.
The path of clay is cast in concrete. The concrete casts can be laid in the existing pavement on the playground. The children can simply walk on the concrete casts.
The trace of the children will lead in the direction of the exit of the playground, the direction in which all children will once leave the school, towards the future.
In twenty years time the footprints will be traces of the past.
They will return as adults, see the small footprints and think of the soft clay on their bare feet.

___________________________________________________________________________________________

Dutch / Nederlands

“HET PAD NAAR DE TOEKOMST - SPOREN VAN HET VERLEDEN”

Schetsontwerpopdracht gemeente Zutphen, 2007.
Locatie: vijf basisscholen in Warnsveld.
Materiaal: natte klei, beton.
Afmeting: 1,20 x 9 meter.

Het dorp Warnsveld is recent bij de gemeente Zutphen gevoegd.
Doel van dit project is om de herinnering aan het dorp Warnsveld zolang mogelijk levend te houden, daarom vindt het project plaats bij de jongste bewoners van Warnsveld. De opdracht is om voor 5 basisscholen in Warnsveld 5 kunstwerken te maken, waarbij alle kinderen aan het ontstaan van het kunstwerk kunnen meewerken.
Belangrijk is dat de kinderen zo lang mogelijk hun eigen dorp herinneren, de plek waar ze zijn opgegroeid. Het gaat dus om hun roots. Dit associeert met aarde, de grond, je voetsporen. Zo kwam ik op het idee om een pad van zachte klei te maken waar alle kinderen met blote voeten overheen mogen lopen om letterlijk hun eigen voetsporen achter te laten. Met blote voeten op zachte klei lopen, is een heel lekker gevoel, een lichamelijke ervaring die lang in je herinnering zal blijven.
Het pad van klei wordt afgegoten in beton. De betonnen afgietsels kunnen op het schoolplein in de bestaande bestrating gelegd worden. De kinderen mogen gewoon over de betonnen afgietsels heen lopen.
Het spoor van de de kinderen zal richting de uitgang van het schoolplein gaan, zoals alle kinderen op een gegeven moment de school zullen verlaten, de toekomst tegemoet.
Over 20 jaar zullen de voetafdrukken sporen van het verleden zijn.
Volwassenen zullen terug komen en de kleine voetafdrukken zien en denken aan de zachte klei aan hun blote voeten.

New Bronze Art in nature Monumental Sculptures